האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - טכנאי תפעול מחשבים, מערכות מידע ורשתות

מכרז חיצוני מס' 71/21

טכנאי תפעול מחשבים, מערכות מידע ורשתות

במחלקת מחשוב ומערכות מידע

דירוג הנדסאי/טכנאי 100% משרה

 

תיאור תפקיד

מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת ברשות, להבטחת שימוש מיטבי במערכות בהתאם לנהלי הרשות ומדיניותה.

תחומי אחריות

 1. תמיכה במשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.
 2. תפעול ותחזוקה של מערכות המחשוב, מערכות המידע והתקשורת.
 3. יישום מדיניות הרשות בתחום תשתיות המחשוב ומערכות המידע.

פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות

תמיכה במשתמשי המחשוב, מערכות המידע והתקשורת: 

 1. קבלת פניות מהמשתמשים במערכות המחשוב והתקשורת, בדיקתן וטיפול בבעיה ו/או העברת הטיפול לגורמים המתאימים.
 2. מענה והדרכה פרטנית או קבוצתית למשתמשים להכרות ותפעול מערכות המידע והתקשורת על-ידי המשתמשים.
 3. מתן שירותי מחשוב ותקשורת לעובדי הרשות כולל הזמנת ציוד, וידוא קבלת ציוד, התקנת הציוד ובדיקת תקינותו ותפעולו.

תפעול ותחזוקה של מערכות המחשוב, מערכות המידע והתקשורת:

 1. התקנה, שדרוג, עדכון ותפעול שוטף של חומרה ותוכנה לסביבת המשתמש.
 2. התקנה של ציוד מחשבים חדש ו/או העתקת מחשבים קיימים בתוך משרדי הרשות ו/או באתרי הרשות השונים לרבות כל המרכיבים הנדרשים להתקנת והפעלת הציוד.
 3. דיווח לממונה על ציוד לא תקין ומעקב אחר הטיפול וההחלפה.
 4. טיפול בתקלות ברשת המשתמשים, בתוכנה ובחומרה כולל איתור התקלות, אפיון הסיבה לתקלה, קביעת אופן הטיפול וטיפול עד לפתרון הבעיה.
 5. הפניית תקלות במידת הצורך לגורמים חיצוניים להמשך טיפול ומעקב אחר ביצוע.
 6. העברה וניוד של מחשבים וציוד היקפי בין משתמשים לפי הצורך.
 7. התקנה ועדכון של תוכנות חדשות תוך הקפדה על אינטגרציה של התוכנות לבין כל תשתיות המחשוב של הרשות.
 8. ניהול הקשר עם ספקי החומרה והתוכנה ופיקוח על קבלת שירותים מתאימים.
 9. יישום נהלי אבטחת מידע וניהול הרשת ע"פ מדיניות הרשות.
 10. ניהול הרשאות של משתמשים הכוללת הוספה, גריעה ועדכון ההרשאות במערכות המחשוב.
 11. טיפול ואחריות להפעלה תקינה וביצוע בדיקות סדירות של מערך הגיבויים והשחזורים ברשות.
 12. טיפול ותחזוקה של ציוד המחשבים והתקשורת ברשות בתדירות המומלצת על ידי היצרן.
 13. כל מטלה נוספת שתוטל ע"י המנהל הישיר.

דרישות התפקיד - תנאי סף:

השכלה

 • תעודת טכנאי PC או תעודת תחזוקת מחשבים.
 •  תעודה קורס תחזוקת רשתות בהיקף מינימלי של 120 שעות.

ניסיון מקצועי

 • ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות כטכנאי מחשבים בחברה בעלת 50 משתמשי קצה לפחות.

דרישות נוספות

 • שפות – עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

כישורים אישיים

אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, כושר עבודה בצוות, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים, יכולת ייצוג בפני גורמים פנימיים וחיצוניים.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
 • שירותיות.
 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות.
 • התמודדות עם ריבוי יישומיים ומערכות מידע.
 • ידע מקצועי עדכני.
 • ניידות (רכב +רישיון בתוקף).

היקף משרה: 100%

כפיפות : מנהל מחלקת מערכות מידע

הערות:

- לפנייה יצורפו תעודות ואישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. כמו-כן, יש לצרף קו"ח (כולל דרכי תקשורת), קו"ח יכללו בין השאר פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי של המועמד והשאלון המצורף. בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבוחנים.

- וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני התאמה, במסגרת הגופים העוסקים בכך.

- יערך מיון ראשוני בין המועמדים - הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.

- העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה.

להגשת המועמדות נא למלא את הטופס  כאן

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 15/10/21