דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הגשת מועמדות למשרה - חשב אגף כללי חיצוני 29/03/2023 11/04/2023
הגשת מועמדות למשרה - קצין ביקור סדיר (קב"ס) כללי חיצוני 27/03/2023 09/04/2023

עבור לארכיון דרושים