דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
הגשת מועמדות למשרה - מדריך מוגנות כללי חיצוני 30/06/2022 21/07/2022
הגשת מועמדות למשרה - קצין ביקור סדיר (קב"ס) כללי חיצוני 15/06/2022 06/07/2022
הגשת מועמדות למשרה - חשב אגף כללי חיצוני 02/06/2022 07/07/2022
הגשת מועמדות למשרה - סייע/ת בגנים למילוי מקום כללי חיצוני 23/12/2021

עבור לארכיון דרושים