האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - מפקח/ת רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים

 

לעיריית מעלות תרשיחא דרוש/ה:

מפקח/ת רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים

אגף כללי, בהיקף של 100%, דירוג מינהלי 5-8

 

בכפיפות: מנהל רישוי וקידום עסקים ברשות במקומית ויחידת הפיקוח.

תיאור  התפקיד

 1. פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי עסקים:

                   א. בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים.

                   ב. בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.

                   ג. אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.

                   ד. תיעוד פעילות הפיקוח.

 1. פיקוח ואכיפה של חוקי העזר העירוניים:

א. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

ב. בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו).

ג. שמירה על הסדר הציבורי.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 1. ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.

 2. ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

 1. 12 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה

 2. המפקח/ת י/תחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו/ה לתפקיד בטרם מינויו/ה בפועל.

המפקח/ת י/תחוייב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א' (הכשרה בסיסית ברישוי עסקים) ושלב ב' (קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון), לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו/ה.

 

דרישות נוספות

 1. שפות- שליטה בשפה העברית. שפות נוספות- יתרון.

 2. יישומי מחשב- שליטה טובה עם תכונות ה-office.

 3. רישיון נהיגה- בתוקף.

 4. רישום פלילי- לא הורשע/ה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת הגורם המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים, לפי העניין, לשמש מפקח/ת.

 5. תושב/ת מעלות-תרשיחא –יתרון.

תנאי כשירות נוספים

 1. לעובד/ת מלאו 21 שנה

 1. אזרח/ית או תושב/ת קבע בישראל

 

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 17/12/20