האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס/ית)

 

קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס/ית)

אגף חינוך,  בהיקף משרה של 100%, דירוג חינוך ונוער, דרגה תואר BA לפחות

       

תיאור התפקיד:

עובד/ת רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו/ה הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות חינוך במשך 15 שנות לימוד.

 • בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה.

 • איתור ומניעת נשירה של תלמידים.

 • טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים.

 • ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת.

 • ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו.

 

תנאי סף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 • בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל/ה הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך. עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך, ייעוץ או חינוך מיוחד.

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר).

 • בעל/ת תעודת הוראה

דרישות ניסיון:

 • ניסיון מקצועי:

עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל- הוראה בבית ספר במשך שלוש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי-פורמלי במשך חמש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור הנדסאי רשום-הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

עבור טכנאי רשום-הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

 • ניסיון ניהולי-לא נדרש.

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב-שליטה ביישומי OFFICE

 • רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מוסימים, תשס"א 2001.

 • הגבלת כשירות:

 • עובד/ת חינוך מחוייב/ת באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.

 • העובד/ת אינו יכול/ה לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

 • הורשע/ה בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.

 • הורשע/ה בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד/ת ראוי לשמש עובד/ת חינוך.

 • הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.

 • רישיון נהיגה-בתוקף

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • עבודה בשעות בלתי שגרתיות

 • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה

 • נסיעות מרובות במסגרת התפקיד

 • עבודה עם ילדים ונערים (גילאי 3-18, חינוך מיוחד עד גיל 21).

 

כפיפות:

 • כפיפות מנהלתית- למנהל אגף חינוך

 • כפיפות פדגוגית- למפקח על הביקור הסדיר במחוז

 

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 16/12/20