האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - היועץ/ת המשפטי/ת לרשות המקומית

 

מכרז חיצוני מס' 42/21

לעיריית מעלות תרשיחא דרוש/ה:

היועץ/ת המשפטי/ת לרשות המקומית

100% משרה , בדירוג דרגה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

כפיפות

כפיפות מנהלתית לראש הרשות או למנכ"ל.

בהליכים פלילים היועץ המשפטי מונחה מקצועית על-ידי היועץ המשפטי לממשלה.

 

תיאור התפקיד

מתן יעוץ משפטי לראש הרשות, מועצת הרשות וועדותיה ועובדי הרשות המקומית, בכל תחומי העשייה של הרשות המקומית, מתן חוו"ד משפטיות, ייצוג הרשות המקומית בפני ערכאות משפטיות ואחרות, וניהול המערך המשפטי של הרשות המקומית / הועדה המקומית לתכנון ובניה. עיקרי התפקיד:

1. מתן סיוע וייעוץ משפטי לגורמים שונים ברשות בהתאם להוראות הדין וכללי מינהל תקין.

2. ייצוג הרשות בהליכים/נושאים משפטיים.

3. ראש התביעה העירונית.

4. ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית.

5. השתתפות כחבר בוועדות , מכח הוראות הדין השונות.

6. אחראי/ת על קביעת הסדרי ניגוד עניינים לאורגנים הרשות המקומית ובוועדה לתכנו"ב.

מתן חוות דעת בכתב לבית המשפט, מועצת הרשות המקומית בהתאם להוראות הדין .

 

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

 1. תואר ראשון במשפטים.
 2. היועץ/ת המשפטי/ת י/תחוייב לעבור השתלמות לתובעים שנערכת על ידי המחלקה להסמכת תובעים כתנאי להסמכתו כתובע עירוני. בנוסף י/תחוייב להשתתף בהשתלמויות וימי עיון עיתיים שיערכו על ידי המחלקה.
 3. היועץ/ת המשפטי/ת י/תחויב לסיים בהצלחה קורס ליועצים משפטיים, לא יאוחר משנתיים מיום תחילת מינויו. העלאת שכר היועץ/ת המשפטי/ת המועסק בחוזה אישי תותנה בסיום ההכשרה כאמור.

 

דרישות ניסיון

 1. ניסיון מקצועי- ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות, בשניים או יותר מהתחומים הבאים: המשפט האזרחי, הפלילי, המינהלי, המוניציפאלי או דיני עבודה עדיפות תינתן לבעלי ניסיון במשפט מונציפאלי. יתרון לניסיון בהופעות בבתי משפט.
 2. ניסיון ניהולי- רצוי 3 שנות ניסיון לפחות בניהול והנחיית צוות עובדים מקצועי.

 

דרישות נוספות

 1. שפות- עברית ברמה גבוהה.
 2. יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-office.
 3. רישום פלילי- בהתאם לסעיף 170 (ב) (1) תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בענין חוות דעתו של היועץ המשפטי של משרד הפנים בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד.
 4. תושבי/ות מעלות-תרשיחא- יתרון.

 

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 1. הבטחת חוקיות ותקינות פעילותה של הרשות המקומית.
 2. עבודה בשעות לא שגרתיות.
 3. הצגה בפני גורמים מקצועיים.

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 8/6/21