האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור

 

מכרז חיצוני מס' 40/21

לעיריית מעלות תרשיחא דרוש/ה:

מבקר/ת הרשות המקומית וממונה על תלונות הציבור- 100% משרה

העסקה בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים)

 

תיאור תפקיד

 • הכנת תכנית עבודה ותקציב ליחידת הביקורת הכוללת נושאי ביקורת שצריכים להיבחן ולהיחקר.
 • ביקורת הפעולות השונות המתבצעות ברשות המקומית, במועצת העיר ובכל מפעל, מוסד או תאגיד שהעירייה משתתפת ביותר מ 50% מתקציבו ו/או משתתפת במינוי הנהלתו.
 • ביקורת תחומית שונים ברשות המקומית כגון: משק, כספים, כ"א, הנדסה, תברואה וכד'.
 • הגשת דו"חות ביקורת לראש הרשות המקומית הכוללים חומר רקע, עובדות ממצאים, מסקנות והמלצות.
 • מעקב אחר שיפורים ותיקון ליקויים שנחשפו בדו"חות הביקורת.
 • ניהול צוות עובדים (ברשויות מקומיות גדולות ובינוניות).

דרישות התפקיד

השכלה

בעל/ת תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, שהכיר בו, לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל או שהוא עורך דין או רואה חשבון

או לחילופין בעל/ת עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב- 1992 ובאישור הממונה על המחוז.

ניסיון מקצועי

לפחות 7 שנות ניסיון תעסוקתי, אשר מתוכן לפחות שנתיים מוכחות כעיסוק מרכזי בעבודת ביקורת (בהתאם לאמור בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2009- ראה נספח ב' למכרז- הבהרה לדרישות התפקיד) יתרון לבעלי ניסיון בתחום המוניציפאלי.

כישורים אישיים

 אמינות ומהימנות אישית. קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות ודריכות, הבנה ותפיסה. כושר למידה, סמכותיות, נשיאה באחריות, טיפול במספר נושאים במקביל, כושר התמדה, כושר לקיים ולטפח יחסים בינאישיים, כושר התבטאות בכתב ובע"פ.

דרישות תפקיד מיוחדות – יתרון

הכרת פקודות העיריות וחוקים ותקנות הדרושים לביצוע עבודת הביקורת.

הכרת אוגדן תנאי שירות של עובדים ברשויות מקומיות, תקשי"ר, תכ"מ וכל נוהל ותקנה המתייחסים לעבודת הביקורת.

דרישות נוספות

 • יחיד/ה
 • תושב/ת ישראל
 • לא הורשע/ה בעבירה שיש עימה קלון.
 • אינו/ה חבר/ה בהנהלה פעילה של מפלגה, או בהנהלה פעילה או גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית.
 • לא כיהן/ה כחבר/ת המועצה ברשות המקומית במהלך עשר השנים האחרונות.
 • לא כיהן/ה כחבר/ת מועצה ברשות מקומית הגובלת עם הרשות המקומית במהלך השנתיים האחרונות.
 • לא היה/תה מועמד/ת בבחירות האחרונות לרשות המקומית.

תושב/ת מעלות-תרשיחא-יתרון

 

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 31/5/21