האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - דובר/ת הרשות המקומית

 

מכרז חיצוני מס' 23/21

לעיריית מעלות תרשיחא דרוש/ה:

דובר/ת הרשות המקומית

אגף כללי, בהיקף של 100%

דירוג המח"ר, דרגה 39-41 או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

בכפיפות

מנכ"ל העירייה

 

תיאור  התפקיד

ייצוג הרשות ויחידותיה בפני התקשורת, התושבים וכלל הציבור.

עיקרי התפקיד:

 1. הובלת מערך התקשורת ברשות:
 1. ייעוץ להנהלת הרשות המקומית, ליחידותיה השונות ולמוסדותיה, בכל הקשור להתוויית מדיניות בנושאי דוברות, יחסי ציבור, שיווק, פרסום והעלאת מידע מקומי באמצעי התקשורת השונים.
 2. ייצוג מדיניות הרשות המקומית בפני אמצעי התקשורת ותיאום התגובות אל מול גורמי המקצוע.
 3. שמירה על אחידות התקשורת השיווקית של הרשות.
 4. הכנת הודעות לעיתונות בנוגע לפעולות פרטניות שמבוצעות ע"י הרשות המקומית, ואשר נדרש לגביהן יידוע של אמצעי התקשורת.
 5. ניהול מכרזים וקבלת הצעות מחיר לפעולות, אל מול ספקים חיצוניים בתחום הדוברות.
 1. קידום ושיווק של פעילויות ואירועים ברשות:
 1. הכנת תכנית עבודה שנתית בנושא חשיפת נושאים של הרשות לתקשורת.
 2. תפעול מערך הפצת המידע לתושבים ברשות, לרבות הפקת חומרי תקשורת שיווקית: עלונים, מנשרים והודעות לתושבים.
 3. תיעוד אירועים הנערכים ברשות המקומית.
 4. ארגון יחסי ציבור לאירועים הנערכים מטעם הרשות המקומית.
 5. קיום כנסי מידע וסיורי שטח לעיתונאים, וקיום מסיבות עיתונאים תקופתיות.

תנאי הסף

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או הנדסאי/ת או טכנאי/ת רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2021.

או תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי:

 • עבור בעל/ת תואר אקדמי או השכלה תורנית כמוגדר לעיל - ניסיון מקצועי של 3 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.
 • עבור הנדסאי/ת רשום/ה - ניסיון מקצועי של 4 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.
 • עבור טכנאי/ת רשום/ה - ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, שנרכש במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו לתאריך המכרז, בתחום הדוברות, יחסי ציבור או עיתונאות.

דרישות נוספות:

 • יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-office.
 • תושב/ת מעלות-תרשיחא יתרון.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 1. עבודה בשעות לא שגרתיות.
 2. רהיטות
 3. ייצוגיות אל מול גורמים שונים מחוץ לרשות ובתוכה.
 4. הצגה בפני קהל.
 5. יכולת ארגון, תכנון, קבלת החלטות, והתמודדות עם לחצים.
 6. כושר ניהול משא ומתן.

 

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 13/4/21