האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

מנהל/ת תפעול החברה הכלכלית מעלות תרשיחא

מכרז פומבי מספר 2/2020

לתפקיד מנהל/ת תפעול החברה הכלכלית מעלות תרשיחא


פיתוח מעלות תרשיחא (1989) חברה בע"מ (להלן: "החברה") הינה תאגיד עירוני בבעלות מלאה של עירית מעלות תרשיחא.
החברה מפרסמת מכרז זה למשרה מנהל/ת תפעול החברה

תיאור עיקרי התפקיד:

 • תפקידים בניהול שוטף של החברה בהתאם להנחיות מנכ"ל החברה.

 • הכנת תכניות עבודה ותקציב תפעול, יישום התוכנית ובקרה על ביצועים.

 • אחריות על ניהול ותחזוקת נכסי החברה.

 • ניהול אזור התעשייה מול היזמים הקיימים והפוטנציאליים, הרשות המקומית ומשרדי הממשלה לרבות, שיווק אזור התעשייה, ניהול ותחזוקה של אזור התעשייה, קידום ופיתוח אזור התעשייה.

 • פיקוח ובקרה על פרויקטים שבניהול החברה, לרבות ניהול צוות העובדים המועסקים בפרויקטים כאמור לרבות לעניין עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים.

 • ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות מנכ"ל החברה.

היקף המשרה :100% :

אופן העסקההעובד/ת י/תועסק בדירוג / דרגה או בחוזה בכירים, כפוף לקבלת האישורים הדרושים עפ"י הוראות משרד הפנים.

ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

כפיפותמנכ"ל החברה

תנאי הסף:

השכלה ודרישות מקצועיות:

 •  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 • יתרון לתארים בתחומים הבאים: תכנון ערים, מנהל ציבורי או מדיניות ציבורית, כלכלה, גיאוגרפיה והנדסת תעשיה וניהול.

 • בוגר קורס ניהול אזורי תעשייה של משרד הכלכלה/שלטון המקומי- יתרון

ניסיון מקצועי:

 • בעל ניסיון 5 שנים לפחות באחת הנושאים הבאים: תפקיד ניהול בתחום אזורי תעשייה/ ניהול מחלקה במגזר הציבורי/ ניהול יחידת רווח והפסד במגזר הפרטי

 • ניסיון קודם מוכח בייזום, ניהול ביצוע פרויקטים בתחום המוניציפאלי

 • כושר ארגוני – מנהלי, ראייה רחבה

 • ידע והבנה בדוחות כספיים ויכולת מוכח בניהול תקציבים

 • יחסי אנוש טובים וגישה שירות גבוה.

ניסיון ניהולי:

 • שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות:

 • שפות: עברית ברמה גבוהה. ערבית ואנגלית – יתרון.

 • יישומי מחשב – היכרות עם יישומי office

 • מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון, יכולת הובלה, עבודה אינטגרטיבית בסוגיות רב תחומיות, פתרון חסמים, יכולת עבודה עם גופים פרטיים וגופים ממשלתיים, יצירה ושימוש במאגרי מידע, ניהול תקציב

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 • קובץ קורות חיים 

 • תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים

 • המלצות על נסיון מתאים לדרישות

 • מועמד אשר יוזמן לוועדת בחינה יידרש למלא הצהרה בדבר עברו הפלילי (מצורף).

 • צילום תעודת זהות

**רק מועמדים מתאימים ייענו

מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש קורות חיים בצירוף תעודות המעידות על השכלה (חובה!) ואישורי ניסיון נדרשים והמלצות.

יש להגיש:

 • למייל  : calc-1@maltar.co.il

 • או במעטפה סגורה למשרדי החברה הכלכלית בכתובת רח' בן גוריון 3, מעלות טל' 04-6153030 (עבור עליזה).

יש לציין בנושא המייל/ על גבי המעטפה את שם ומספר המכרז.

מועד אחרון להגשה: 24/11/2020 עד 12:00

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

דבי סימונס
מנכ"לית