האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - מדריך/ה-ראש צוות (עו"ס ללשכה לשירותים חברתיים) - הארכה

 

מכרז חיצוני מס' 13/21 - הארכה

לעיריית מעלות תרשיחא דרוש/ה:

מדריך/ה-ראש צוות (עו"ס ללשכה לשירותים חברתיים)

אגף כללי, בהיקף משרה של 100%, דירוג עו"ס

 

תיאור התפקיד

 1. אחריות על מתן השירות ע"י הצוות לפונים ולאוכלוסייה.
 2. שותף/ה בקביעת מדיניות המחלקה ותכנית העבודה הנקבע עפ"י מדיניות המשרד.
 3. אחריות לביצוע תכנית העבודה של המחלקה.
 4. אחריות למתן הדרכה מקצועית ומנהלתית לעובדים הסוציאליים בצוות.
 5. אחריות לתכנון, ארגון, ניהול וביצוע העבודה בצוות ולהערכת פעולות אלה.
 6. אחריות לתפקוד מקצועי ומנהלי ולקידום של כל עובדי הצוות.
 7. ממונה על עו"ס מתחומי מיומנות שונים בטיפול באוכלוסיות יעד שונות בהיקף של 6-8 משרות מלאות, וכן על עובדים מסייעים  (סמך-מקצועיים) ועובדי מינהל וזכאות בצוות.
 8. הנחייה והדרכה לעו"סים בעבודתם המקצועית, ובמקרים מיוחדים, באישור מנהל המחלקה, ותיאום הדרכה-ייעוץ מקצועיים עבור העובדים.
 9.  אחריות לעבודתם הסדירה של העובדים בצוות ולחלוקת העבודה ביניהם.
 10. הנחיית העובדים בצוות בתכנון עבודתם וביצועה בהתאם.
 11. הנחייה והדרכה של צוות העובדים הסוציאליים בקביעת אוכלוסיות היעד, סדר עדיפויות בטיפול בפונים, מטרות מקצועיות, דרכי התערבות והערכתם בהתאם.
  מעריך/ה בכתב הערכה תקופתית הכוללת תפקוד ויכולת מקצועית של כל עובד בצוות (לפחות אחת לשנה).
 12. אחריות לפיתוח וקידום אישי-מקצועי של כל העובדים בצוות בתאום עם המנהל, תוך התאמה לצרכי אוכלוסיות היעד.
 13. אחריות לתיאום וייצוג המחלקה עם שירותים חברתיים נוספים הפועלים באותו אזור גיאוגרפי, בהתאם להחלטת מנהל המחלקה.
 14. ייזום פעולות לפיתוח וקידום השירותים האישיים והקהילתיים לאוכלוסייה שבאזור.
 15. בהתאם לצורך, עוסק/ת בטפול ישיר, ומחליף/ה עובדים סוציאליים חברי הצוות בהעדרם.
 16. אחריות לתכנון התקציב של הצוות, להקצאתו לאחר אישורו ולפיקוח על ביצועו התקין.
 17. חבר/ה בצוות הבכיר של המחלקה.
 18. הגשה למנהל, בפרקי זמן קבועים, תכניות עבודה בכתב המתייחסות לעבודת הצוות, לעבודתו/ה הוא/היא ולניצול זמנו.
 19. תיאום עבודתו/ה עם המנהל, סיוע לו וייצוגו בהתאם לצורך.

דרישות התפקיד

 • עו"ס בעל/ת תואר בוגר/ת בעבודה סוציאלית.
 • רשום/ה בפנקס עו"ס.
 • ניסיון של 3 שנים בעבודה סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים.
 • בוגר/ת קורס מדריכים/ראשי צוות, או התחייבות ליציאה לקורס וסיומו בהצלחה.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • תושב/ת מעלות תרשיחא-יתרון.

  כפיפות:

מנהל לש"ח

 

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 22/3/21