האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

דרושים

הגשת מועמדות למשרה - מנהל/ת הלשכה לשירותים חברתיים - הארכה

 

מכרז חיצוני מס' 20/21 - הארכה

לעיריית מעלות תרשיחא דרוש/ה:

מנהל/ת הלשכה לשירותים חברתיים -  ברמת מנהל אגף

אגף כללי, בהיקף משרה 100%, דירוג עו"ס או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים

 

:בכפיפות

מנכ"ל העירייה

תיאור התפקיד

 1. ניהול המחלקה לשירותים חברתיים, תכנון וארגון העבודה וחלוקתה.
 2. אחריות לעבודתה התקינה של המחלקה, עובדיה ועובדי המסגרות הקשורות בה, על מנת לתת שירותים חברתיים לאוכלוסייה בתחום הרשות המקומית.
 3. פועל/ת לקידום רווחת התושבים, ושותף/ה לתכנון החברתי ביישוב.
 4. אחריות בפני ראש הרשת המקומית לתפקוד תקין של המחלקה ולביצוע תכנית הפעולה של השירותים החברתיים של הרשות המקומית, בהתאם לנוהלים ולהנחיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים והרשות המקומית.
 5. פועל/ת בהתאם למדיניות משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בחוקים, תקנות והוראות המנכ"ל (תע"ס), ואחראיות ליישום מדיניות זו.
 6. אחריות להכנת תכניות עבודה והצעות תקציב שנתי ורב-שנתי, המבוססות על איסוף נתונים שיטתי וזיהוי צרכים בקהילה.
 7. אחריות לגיוס משאבים, להקצאתם, לביצוע תכנית העבודה והתקציב, למעקב ולהערכה אחר ביצועם.
 8. ייזום, פיתוח וקיום קשר קבוע עם מוסדות וארגונים לשם תיאום ושילוב פעולות המחלקה עם שירותי רווחה אחרים בקהילה, וייצוג המחלקה בפני גורמי חוץ.
 9. אחריות לביצוע הרשומים, הדיווחים וסדרי העבודה כפי שמתחייב מתפקידי המחלקה ומן ההוראות שנקבעו ע"י המשרד בנושאים אלה.
 10. אחריות להתפתחותם המקצועית ולקידומם של העובדים, בין השאר ע"י ייעוץ הדרכה והשתלמויות בהתאם לעדיפויות וצרכי האוכלוסייה שבטיפול המחלקה ולשיפור השירות.
 11. אחריות לכך שהזכאים לשירותים החברתיים יקבלו את הסיוע והטיפול הדרושים בצורה הנאותה ובמועד הרצוי, בהתאם לצרכי עבודת המחלקה.
 12. פועל/ת לשיתוף האוכלוסייה בתכנון ופיתוח שירותים.
 13. ביצוע פעולות דומות לפי דרישה.

דרישות התפקיד

 1. בעל/ת השכלה אקדמית בעבודה סוציאלית. יתרון לבעלי תואר שני באחד מהמקצועות הבאים: עבודה סוציאלית, מינהל ציבורי, מדיניות ציבורית, מינהל עסקים, כלכלה.
 2. בוגר/ת קורס סגל מינהל בכיר במחלקות לשירותים חברתיים המוכר ע"י המשרד*

*מועמד/ת שאינו עונה לדרישה זו, יהיה עליו/ה להתחייב לצאת לקורס סגל בכיר הקרוב ולסיימו.

 1. ניסיון של 5 שנים לפחות בעבודה סוציאלית.
 2. ניסיון בארגון ובהפעלת צוות עובדים, בארגון מפעלים ופרויקטים בקהילה, במו"מ עם מוסדות ויחידים, בניהול משק תקציבי על שלביו .
 3. כושר ניהול מו"מ בכתב ובע"פ, כושר הדרכת עובדים.
 4. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 5. רצוי הכרות וידע בתחום השלטון המקומי.
 6. תושב/ת מעלות-תרשיחא- יתרון

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

מועד אחרון: 5/04/21