מכרזים

      מכרז להקמת פארק נינגה במתחם אגם מונפורט         

מכרז ליועץ משםטי חיצוני

מכרז למנהל חשבונות חיצוני