מכרזים

מכרז פומבי 01/2021 - הפעלת בריכת השחייה העירונית והפעלת אגודת השחייה

הליך הצעות מחיר 03/2021 - טיפול במערכת גילוי אש ועשן באולם הספורט העירוני בתרשיחא

הליך הצעות מחיר 04/2021 – שיקום קיץ במגרשי הכדורגל במעלות ובתרשיחא