פרטי מנכ"ל ומנהל כספים

שם

תפקיד

טלפון

מייל

עידן כפיר

   מנכ"ל העמותה לספורט הישגי מעלות תרשיחא    

  052-5188804 

   [email protected]    

    כפיר עידן     

ניהול כספים

04-6469667

[email protected]