הרצף החינוכי מתרכז בהשקעה לטווח ארוך, ברווחה חינוכית בשיקום שכונות ובפרוייקטים חינוכיים.

זהו תהליך פדגוגי עירוני ייחודי ביוזמת ראש העיר שמטרתו חיזוק הרצף הלימודי וקידום ההישגים הלימודיים מגן הילדים ועד כתה יב'. התהליך מלווה ע"י צוות היגוי ומימון משותף למשה"ח, אורט, קרב  ומנהל החינוך.

מטרות:

  • פיתוח מערכת חינוכית יישובית המבוססת על מחויבות, מקצוענות ומנהיגות איכותית.

  • יצירת רצף פדגוגי לימודי המבוסס על תוכניות לימודים, במיומנויות היסוד:בשפה, מתמטיקה ואנגלית לשם העלאת ההישגים הלימודיים מגיל רך ועד כיתות י"ב.

  • מתן מענה לצרכים ייחודיים של התלמידים מתת השיגים ועד למצטיינים.

  • הגדלת אחוז זכאי תעודות בגרות ובעלי תעודת בגרות איכותית

  • השתלמויות יישוביות משותפות ליסודי וחט"ב לבניית תוכניות רצף ולעבודה משותפת.

  • מניעת נשירה גלויה או סמויה בכל שכבות הגיל ומתן הזדמנות שווה לכל תלמיד ותלמיד למצות את יכולתו עד לסיום י"ב כיתות.

  • פיתוח ומיסוד מערכת הערכה ובקרה בתחום החינוך. 

התכניות הפועלות הישוב במסגרת הרצף החינוכי:

תוכנית קרב

תוכניות העשרה ותומכות למידה הפועלות, מגני הילדים ועד כיתות ח', חושפות את התלמידים לתחומים שונים ומגוונים, בתחומי הלמידה והתרבות.

יחד עם נציגי הרשות וההורים, תוכנית קרב נותנת חשיפה לתלמידים ומאפשרת להם לטעום מתחומים שונים ומגוונים הנבחרים בהתאם לצרכים ולצוותי היגוי בית ספריים, יחד עם נציגי הרשות וההורים. תוכנית קרב נותנת חשיפה לתלמידים ומאפשרת להם לטעום מתחומים שונים, שאינם נלמדים ביום הלימודים השגרתי.

בשנים האחרונות תוכנית קרב נרתמה לפרוייקט הדגל שהרשות המקומית יזמה בנושא רצף חינוכי, לשיפור ההישגים הלימודיים ולצמצום פערים מגן הילדים ועד כיתות יב', לשיפור תוצאות מבחני הבגרות ואיכות הבגרות.

שיקום שכונות

תכנית לנוער - פתיחת מרכז נוער הנותן מענה לבני הנוער בשעות אחר הצהריים בתחום הבלתי פורמאלי

הרצף החינוכי

תוכנית לשיפור הישגים לימודיים מגן הילדים ועד כיתות יב' בתחומים של: שפה, מתמטיקה ואנגלית.

בגני הילדים: נכנסות גננות מקצועיות העובדות עם הילדים שאותרו כמתקשים.

בבתי הספר: ניתנות תוספות שעות ובניית תוכנית מותאמת לתלמידים.

כאן תוכלו לקבל מידע נוסף על פעילות המחלקה

פרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - הרצף החינוכי
שם תפקיד טלפון נייד מייל
חוה תורג'מן מנהלת הרצף החינוכי 04-9578843 [email protected]