האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי 22/2021 שירותי מנהל/ת דיגיטל רשותי/ת

אופן הגשת מסמכי המכרז:

המסירה היא מסירה ידנית בלבד - במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 22/2021 שירותי מנהל/ת דיגיטל רשותי/ת במיקור חוץ" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

את המסירה הידנית יש לבצע עד ליום 9.11.2021    בשעה 13:00. 

הצעות אשר יגיעו לאחר שעה זו לא תתקבלנה. הצעות אשר תשלחנה בדואר רגיל או ממוחשב לא תתקבלנה.

 

כאן ניתן לצפות במסמכי המכרז פומבי (מונגש) ולהדפסו

 

מכרז פומבי 22-2021 שירותי מנהל דיגיטל רשותי.pdf