האתר בהרצה
דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי 21/2021 - השכרת מבנה להפעלת בית ספר יסודי לבנים במגזר החרדי

אופן מסירת המכרז פומבי:

  • מסירה ידנית - נא להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " מכרז פומבי 21/2021 - השכרת מבנה להפעלת בית ספר יסודי לבנים במגזר החרדי " יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 

  • הצעה אשר תוגש במעטפה שאינה חלקה לא תידון

  • את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 31/10/21  עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד שעה זו - לא תתקבלנה.
  • מועד אחרון להגשה 31/10/2021  בשעה 13:00

 

כאן ניתן לצפות במסמכי המכרז פומבי (מונגש, לא חתום) ולהדפסו

 

תשריט מבנה 

 

תשריט מבנה מכרז 21-2021.pdf

תשריט מבנה מכרז 25-2021.pdf

לצפייה בקובץ המצורף למכרז