האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי 16/2021 - החלפת רצפת פרקט באולם כדורסל תרשיחא

אופן מסירת המכרז פומבי:

  • מסירה ידנית - נא להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון " מכרז פומבי 16/2021 - החלפת רצפת פרקט באולם כדורסל תרשיחא " יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה. 

  • את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 12/9/21  עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד שעה זו - לא תתקבלנה.

  • מועד אחרון להגשה 12/9/2021  בשעה 13:00

 

 כאן ניתן לצפות במסמכי המכרז פומבי (מונגש, לא חתום) ולהדפסו

מכרז פומבי - החלפת רצפת פרקט באולם כדורסל תרשיחא.pdf