האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי מס' 5/2021 יועץ משפטי חיצוני קבוע לחברה הכלכלית מעלות תרשיחא בע"מ

המפרסם 

החברה הכלכלית מעלות בע"מ מרח' בן גוריון 3 מול בניין העירייה

איש הקשר

עמית דהן טל: 04-6153030 פקס: 04-6112500, דוא"ל: Tashti-2@maltar.co.il

עלות השתתפות

 1,000 ש"ח 

יום פרסום המודעה בעיתונות

08/07/2021

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

יום חמישי 15/07/2021  עד השעה 18:00

מועד הפצת התשובות לשאלות ההבהרה

יום שלישי 20/7/2021 עד השעה 18:00
תשובות תועברנה לכלל משתתפי המכרז והן תהיינה חלק בלתי נפרד ממסמכי  המכרז עד ליום שלישי 20/7/2021  

מועד אחרון להגשת הצעה

יום שלישי 27/7/2021 עד השעה  12:00, יש להניח בתיבת המכרזים  במשרדי החברה הכלכלית ברחוב בן גוריון 3 מעלות תרשיחא

 

לצפיה במסמכי המכרז פומבי מס' 5/2021 יועץ משפטי חיצוני קבוע לחברה הכלכלית מעלות תרשיחא בע"מ, מונגש, לחצו כאן

 

לצפיה באישור ביטוח למסמכי המכרז, לא מונגש, לחצו כאן