האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי 12/2021 - שירותי רואה חשבון וייעוץ כלכלי לעיריית מעלות-תרשיחא

מסירה

מגישים את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי 12/2021 שירותי רואה חשבון וייעוץ – כלכלי לעיריית מעלות תרשיחא" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת הצעות מחיר
שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1 מעלות- תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה.
יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד.

תאריך אחרון למסירה

עד ליום 21/07/2021 עד לשעה 13:00 

לבירורים

ניתן לפנות לטל': 04-9578844 

שאלות הבהרה

בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד ל gizbar-11@maltar.co.il
בטלפון: 04-9578844 ובנייד: 054-5232343

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה

12/07/2021 

מועד אחרון לפרסום מענה העירייה לשאלות ההבהרה

18/07/2021 
תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 

לצפיה במסמכי המכרז פומבי 12/2021 - שירותי רואה חשבון וייעוץ כלכלי לעיריית מעלות-תרשיחא

 

לצפיה בתשובות לשאלות הבהרה מכרז פומבי שירותי ייעוץ רו"ח 12-2021, מונגש