האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

117/2021 - הפקת כנס יזמים לאזור תעסוקה משותף מעלות תרשיחא - כפר ורדים במלון אסיינדה

לצפייה במסמכי המכרז, מונגש,  נא לחצו כאן

לצפייה במסמכי המכרז, חתום, לא מונגש, נא לחצו כאן

 

ניתן לשלוח את ההצעות במסירה ידנית או במסירה ממוחשבת.

מסירה ידנית - במעטפה סגורה נושאת ציון הצעות מחיר 117/2021 יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

מסירה ממוחשבת - את ההצעות במסירה ממוחשבת, באמצעות המרשתת (אינטרנט) יש להגיש דרך הקישור הבא (בלבד!):  https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2

לבירורים ניתן לפנות לטל': 04-9578848  או במייל handas-22@maltar.co.il.
מועד אחרון להגשה 24.05.2021 בשעה 10:00

 

שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד למר אור סלמון , מתכנן ערים באגף ההנדסה  

בטלפון: 04-9578848 ובדוא"ל  handas-22@maltar.co.il.

מועד אחרון לקבלת שאלות הבהרה לעירייה: 13.05.2021 עד שעה 14:00.

מועד אחרון לפרסום מענה העירייה לשאלות ההבהרה:  18.5.2021.

תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.