האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

הליך הצעות מחיר 107/2021 - עמודי תאורה ותשתיות

 

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "הליך הצעות מחיר 107/2021 אספקת והתקנת – עמודי תאורה ותשתיות" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1 , מעלות תרשיחא,  לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.
את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 03/05/2021 עד לשעה 13:00.
הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד שעה זו לא תתקבלנה.

לצפיה במסמכי הליך הצעות מחיר 107/2021 - עמודי תאורה ותשתיות - מונגש, לא חתום

 

לצפיה בנספח ביטוח להליך הצעת מחיר 107/2021

 

לצפיה במסמכי הליך הצעות מחיר 107/2021 - עמודי תאורה ותשתיות - חתום, לא מונגש