האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז זוטא 1/2021 ביצוע עבודות לכידה, הובלה, עיקור וסירוס חתולי רחוב

אופן מסירת המכרז זוטא:

  • מסירה ידנית -  את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז זוטא 1/2021 עבודות לכידה, הובלה, עיקור וסירוס חתולי רחוב" יש להקפיד למסור  ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1 , מעלות תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

  • את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום 9/3/2021 עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד שעה זו לא תתקבלנה.

  • שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד למר אוהד איתאי, סגן גזבר העירייה, במייל:  ohad@maltar.co.il וכן לכתב בעותק את רכזת המכרזים gizbar-2@maltar.co.il .
    שאלות הבהרה יתקבלו עד 3/3/2021 בשעה 14:00 .
    תשובות אשר תימסרנה למשתתף כלשהו תועברנה במקביל גם לשאר המשתתפים בהליך בצירוף עותק ממכתבו של המשתתף הפונה.

 

 כאן ניתן לצפות במסמכי המכרז זוטא (מונגש, לא חתום) ולהדפסו