האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

105/2021 תכנית פיתוח הנהלה בכירה

אופן מסירת ההליך:

 

  • מסירה ידנית -  במעטפה סגורה נושאת ציון "הצעות מחיר 105/2021 תכנית פיתוח הנהלה בכירה" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

  • מסירה ממוחשבת - אאת ההצעות במסירה ממוחשבת, באמצעות המרשתת (אינטרנט) יש להגיש דרך הקישור הבא (בלבד!):  https://files.maltar.co.il/filedrop/plm2  כמפורט במסמכי ההליך

  • מועד אחרון להגשה 07/03/2021  בשעה 13:00

  כאן ניתן לצפות במסמכי ההליך (מונגש, לא חתום) ולהדפסו
  כאן ניתן לצפות במסמכי ההליך (לא מונגש, חתום) ולהדפסו