האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

הליך שיפוץ מבנה רווחה תרשיחא 22-2020

חשוב לדעת,

  • את מסמכי ההליך ניתן לרכוש במחלקת הגבייה של העירייה, בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום בסך _1,500 ₪ _, שלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל מעטפה.

  • את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון "מכרז פומבי שיפוץ מבנה רווחה תרשיחא 22/2020" יש להקפיד למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות העירייה, אשר בקומת הכניסה בבניין העירייה ברחוב בן גוריון 1, מעלות-תרשיחא, לאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל במזכירות העירייה. יש לוודא כי המזכירה המתאימה תחתום בשמה המלא וכן תציין את השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה.

  • את המסירה יש לבצע במסירה ידנית בלבד עד ליום _09.02.2021_עד לשעה 13:00. הצעות אשר תשלחנה בדואר ולא תתקבלנה בתיבת המכרזים אשר במשרדי גזברות העירייה מכל טעם שהוא עד שעה זו - לא תתקבלנה.

  •  סיור קבלנים חובה באתר העבודה יתקיים ביום __03.02.2021_  הסיור יצא מלובי העירייה, אשר ברחוב בן גוריון 1 מעלות-תרשיחא בתאריך האמור בשעה 10:00

  • שאלות בכל הנוגע לעבודות ו/או להליך זה ותנאיו ניתן לפנות בכתב בלבד לפקס: 04-9536737

  • שאלות הבהרה יופנו כאמור בתוך 8 ימים ממועד סיור הקבלנים כאמור בסעיף 

לצפיה במכרז מונגש (לא חתום) לחצו כאן

לצפיה במכרז חתום (לא מונגש) לחצו כאן