האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז 18/2020 - מערכות מידע רשותיות

 

ספקים יקרים,

מחר, בתאריך 25/02/2021, משרדי עיריית מעלות תרשיחא יהיו סגורים עקב חג פורים, לא תתקיים קבלת קהל ולא יהיה מי שיקבל הצעות מחיר.

לכן אנו דוחים את המועד האחרון לקבלת הצעות מחיר למכרז פומבי 18/2020 לתאריך 01/03/2021 עד השעה 13:00.

לצפייה בהודעה הרשמית על ההארכה השניה להגשת הצעות מחיר למכרז פומבי 18-2020

 

מענה לשאלות הבהרה - מכרז מערכות מידע 18-2020

הודעה על הארכת מועד הגשת הצעות מחיר למכרז פומבי 18-2020

  • ניתן לעיין במסמכי המכרז הפומבי ללא תשלום, באתר האינטרנט של הרשות המקומית.
  • את מסמכי המכרז הפומבי על כל פרקיו ניתן לרכוש כיחידה אחת במחלקת הגבייה, מעלות-תרשיחא, (או להוריד מאתר זה את קבצי המכרז) בתמורה לתשלום בסך של 1,500 ₪, אשר לא יוחזרו.
  • מיום חתימת ההסכם, כמפורט בטבלת ריכוז התאריכים, יחל הספק הזוכה להעניק את השירותים הנדרשים לצורך אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול הרשות המקומית
  • מכרז זה בנוי בצורה המאפשרת למציעים השונים להגיש מענה לכל פרק טכנולוגי בנפרד. פרקים ב' 1 ב' - 13 וכן לכל סעיף בפרק ב' 14 בנפרד (מציעים יוכלו להגיש את הצעותיהם למערכת מידע רשותית אחת, למספר מערכות מידע רשותיות כמו גם לכל מערכות המידע הרשותית גם יחד).

טבלת ריכוז תאריכים

נושא

נתון

כנס מציעים

לא יתקיים

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

14.01.2021 בשעה 15:00

מועד אחרון למענה עורך המכרז הפומבי לשאלות ההבהרה

21.01.2021

מועד אחרון להגשת הצעה בתיבת המכרז הפומביים

11.02.2021 בשעה 13:00

הארכת מועד הגשת הצעות מחיר למכרז פומבי 18-2020

25.02.2021 בשעה 13:00

 

יש לקרוא את מסמכי המפרז פומבי היטב ולמלא אחר כל ההנחיות