האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

את ההצעות יש להגיש בכתב בצירוף קו"ח, שאלון למועמד ואסמכתאות למח` ההון האנושי בעירייה, במייל: jobs@maltar.co.il טלפון: 04-9578819

מועד אחרון להגשה:   31.12.2020

לצפייה בקובץ המצורף למכרז