האתר בהרצה

פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרזים

משרה: מנכ"ל אגם מונפורט מרכז תיירות נופש בע"מ

 

 

אגם מונפורט מרכז תיירות ונופש בע"מ

ועדת בחינה לאיתור מנכ"ל

מכרז כ"א מס' 1/2020

 

משרה: מנכ"ל אגם מונפורט מרכז תיירות נופש בע"מ

 היקף משרה: 100% משרה.

חוזה בכירים בהתאם לכללי משרד הפנים ובכפוף לאישורו.

 

 1. תיאור עיקרי המשרה:

  1. ניהול אגם מונפורט מרכז תיירות ונופש בע"מ (להלן: "החברה"), שהינה תאגיד עירוני בבעלות עיריית מעלות-תרשיחא והמועצה האזורית מעלה יוסף.

  2. קידומו ופיתוחו הכלכלי של אתר התיירות "אגם מונפורט" (להלן: "האתר").

  3. אחריות לייזום וביצוע מיזמים תיירותיים שונים, פעולות, מבצעי ואירועים באגם.
  4. מעקב והאצת תוכניות ויישום פרוייקטים של יזמים פרטים וציבורים באגם.
  5. ניהול הנכסים באתר שיועברו לניהול החברה.
  6. ניהול פרויקטים של פיתוח התיירות והתשתיות הציבוריות בשטח האתר לרבות: שצ"פים, תאורה, גנים ציבוריים, תיאום תשתיות מים וביוב.
  7. גיבוש תכניות לפעילות החברה וקביעת יעדים לפעילות החברה בהתאם למדיניות והנחיות דירקטוריון החברה.
  8. ייזום פרויקטים בתחומי פעילות החברה, ניהולם ופיקוח על הוצאתם לפועל לרבות, ניהול מכרזים, ניהול מו"מ מול קבלנים שונים ופיקוח על תהליכי התקשרות וניהול תקציב החברה בהתאם. 
  9. אחריות לתכנון פיתוח, שיווק פעילויות באגם.
  10. ניהול כולל של צוות עובדים.
  11. עבודה מול משרדי ומוסדות ממשלתיים.
  12. גיוס תקציבים.

 

 1. תנאי סף וכישורים נדרשים:

  1. בעל/ת תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוה באחד מהמקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה, לימודי עבודה או תואר אקדמי אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

  2. בעל/ת ניסיון של לפחות 5 שנים באחד מאלה:

   1. מילוי תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי.
   2. כהונה ציבורית או בתפקיד בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים ניהוליים או משפטיים.
   3. מילוי תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
  3. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי שבסעיף 2.1, ובלבד שהוא בעל ניסיון מצטבר של עשר שנים לפחות בתפקיד או בכהונה כאמור בפסקה 2.2, שמתוכן חמש שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה של החברה שבה הוא אמור לכהן וועדת הבחינה אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.
  4. לא הורשע/ה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

 

 1. עדיפות תינתן לעומדים בדרישות נוספות אלו:

  1. ניסיון והכרות עם תאגידים עירוניים ו/או רשויות מקומיות, וניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה.

  2. ניסיון בייזום, ניהול וביצוע פרויקטים בתחום התיירות ותשתיות ציבוריות.

  3. ידע וניסיון קודם ומוכח בייזום, ניהול, שיווק, הובלה וביצוע פרויקטים.
  4. ידע והבנה בדוחות כספיים ויכולת מוכחת בניהול תקציבים.
  5. יחס אנוש טובים, גישת שירות גבוהה התואמת את דרישות ואופי הפעילות.

ועדת האיתור רשאית לזמן את עשרת המועמדים המתאימים ביותר שעמדו בתנאי הסף ובדרישות התפקיד והם עונים על מירב הדרישות הנוספות.

*לכל הפחות 10 מועמדים

 

 1. דרישות המשרה:

  1. יכולת ניהול והנעת עובדים ויחסי אנוש טובים.

  2. יכולת הבעה גבוהה בכתב ובעל פה.

  3. יכולת עמידה ביעדים ובלוחות זמנים.
  4. כושר אירגוני – מנהלי, ראייה מערכתית רחבה.
  5. חריצות, התמדה ומחויבות גבוהה
  6. אמינות ומהימנות
  7. ניהול תקציבים.
  8. ייצוג החברה בפורומים מקצועיים.
  9. נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
  10. רישיון נהיגה בתוקף ונכונות לנסיעות מרובות במסגרת התפקיד.

 

 

 1. הגשת המועמדות:

  1. מועמדות יש לשלוח עד לתאריך  29/11/2020 בשעה: 12:00, בדוא"ל -  agam-11@maltar.co.il  או במעטפה סגורה במסירה ידנית במזכירות אגם מונפורט מרכז תיירות ונופש בע"מ.

  2. למועמדות יש לצרף המסמכים הבאים:

   1. קורות חיים
   2. מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף לרבות, תעודות המעידות על השכלה וכן, מסמכים רלבנטיים לדרישות המשרה.
   3. המלצות.
  3. בקשות שתשלחנה ללא המסמכים הנדרשים כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחינה.

 

 1. ועדת הבחינה תהיה רשאית לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע על המועמדים.
 2. רק פניות מתאימות תעניינה, ועדת הבחינה תהא רשאית לזמן לראיון רק את המועמדים שמצאה אותם כמועמדים המתאימים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים.
 4. החברה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, בכל שלב משלביו.

 

 

ארקדי פומרנץ

ראש עיריית מעלות-תרשיחא

ויו"ר דירקטוריון

אגם מונפורט מרכז תיירות ונופש בע"מ