תקציב עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2023 התקציב הגדול אי פעם בתולדות העיר, עבר ואושר במליאת המועצה


תקציב עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2023 התקציב הגדול אי פעם בתולדות העיר, עבר ואושר במליאת המועצה

התקציב השנתי יעמוד על סך 175.200 מלש"ח והוא התקציב הגדול יותר אי פעם שאושר בעיר * תקציב החינוך הרגיל  יעמוד על 46.388 מלש"ח המהווים 26% מהתקציב הכולל * ראש העיר ארקדי פומרנץ: "הידקנו את החגורה ושמרנו על הקופה הציבורית ,זהו תקציב שמביא איתו בשורה חברתית חשובה, שתעלה את העיר לפסים של צמיחה כלכלית" *

תקציב עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2023 אושר השבוע  ברוב קולות במליאת המועצה ויעמוד על סך של כ-175.200  מיליוני שקלים. מדובר בגידול של 9 מלש"ח לעומת התקציב של השנה החולפת.

בעד התקציב הצביעו שבעת חברי הקואליציה ( רה"ע ארקדי פומרנץ, סגניו: נחלה טנוס ויוגב אפוטה, יורי קוצ'ר, טוביה גלזר, הלן שחאדה ולידיה רזניקוב), נגד התקציב הצביעו 2 חברי אופוזיציה בלבד (שמעון בן נעים ומוטי בן דוד), שני חברי אופוזיציה נעדרו (שמעון ביטון ואיימן שנאתי) וחבר אופוזיציה נוסף(שמעון משה) עזב את הישיבה זמן קצר לפני ההצבעה.

"ממשיכים להשקיע בחינוך" - בתקציב המאושר ניכרת ההשקעה המרכזית והרחבה בתחום החינוך. תקציב החינוך לשנת 2023 יעמוד על כ- 46.388 מיליוני שקלים, כאשר השתתפותה של העירייה בתקציב החינוך, תעמוד על כ-11.400 מיליוני שקלים. החינוך הבלתי פורמלי זוכה לתקציב על סך 10.112 מלש"ח, כאשר השתתפות העיריה תעמוד על סך 6.808 מלש"ח.

גם תקציב הרווחה, האגף לשירותים חברתיים לשנת 2023 רשם עלייה ביחס לשנת 2022, והוא יעמוד על כ-29.002 מיליוני שקלים, המהווים כ 17% מהתקציב הכולל, כאשר השתתפות העירייה עומדת על 6212 מלש"ח.

ממשיכים להשקיע בשפע ובחזות העיר - במסגרת התקציב החדש, ניתן דגש מיוחד לאגף השפ"ע לשנת 2023 – הוצאות כ-21.522 מיליון ₪ , כאשר השתתפות העירייה זהה, חשוב לציין שבמסגרת התקציב השנה הוזרמו לשפ"ע כמיליון ₪ נוספים בתקציב השוטף – ישנה מגמה ניכרת וחיזוק משמעותי בכח האדם, בנוסף במסגרת "קולות קוראים" יש גם תוספת תקציבית משמעותית לתכניות שונות באגף השפע בתחומי הניקיון, הגינון וחזות העיר.

צפי להגדלת הכנסות העירייה בשנת העבודה הקרובה – תקציב אגף ההנדסה לשנת 2023  (מתקציבי פיתוח ותב"רים– יעמוד מבחינת בינוי בעיר על סך של 135.1 מלש"ח.  ניתן לראות שהתחזית לשנת 2022 מראה על "חזרה לשגרה בהכנסות" – באגרות בנייה, היטלי ההשבחה ותנופת הפיתוח של שכונות חדשות וקידום שיווק פארק ההייטק החדש ע"ש אריאל שרון.

אמנון אשל אסולין מנכ"ל העיריה התייחס לנושא התקציב: " ספר התקציב יצא לפועל ומומש בהתאם ליעדים שהצבנו לעצמנו. עבדנו באופן סדור בתוכנית עבודה משולבת תקציב, יעדים, מדדים והישגים. חשוב לציין כי לאחר שנים רבות שנת 2022 מסתיימת בעמידה איכותית ביעדי התקציב ובתכנית ההתייעלות שנחתמה אל מול משרד הפנים, הארנונה למגורים ועסקים לא עלתה מלבד ההעלאה האוטומטית של משרד הפנים בכל הרשויות בארץ, יחד עם זאת אנו צופים גידול בהכנסות הארנונה לאור הגידול באוכלוסייה. אנו מסיימים את השנה כאשר אנו עומדים ביעד הגירעון שאושר במשרד הפנים בסכום מופחת באופן משמעותי ממה שאושר לנו מלכתחילה". 

ראש העיר מעלות תרשיחא ארקדי פומרנץ התייחס למסגרת התקציב שאושרה:

" זה הוא התקציב הגדול אי פעם שאושר בהיסטוריה של העיר, שמסתכם ב 175.200 מליון ₪ ללא תב"רים, תקציבי פיתוח וקולות קוראים. השנה הגדלנו את התקציב השוטף ב 9.000.000 מליון ₪ לעומת השנה החולפת!!.

מדובר בתקציב מצויין, משקף והמותאם לצרכיה של העיר ותושביה, תקציב שמביא איתו בשורה חברתית חשובה לעיר מעלות תרשיחא, שתעלה את העיר לפסים של צמיחה כלכלית. הידקנו את החגורה ושמרנו על הקופה הציבורית, זהו תקציב ששם בראש סדרי העדיפויות ומבטא את ההשקעה שלנו בתחומי החינוך, השפ"ע וחזות העיר, הקהילה והתרבות, הרווחה, פיתוח התשתיות ופרויקטים נרחבים באגף ההנדסה, נוער, צעירים וספורט.

אנו צופים כי נסיים את שנת 2022 כאשר התקציב השוטף מאוזן.

גם בשנת 2023 נעמיק את העשייה שלנו בכל הקשור לקידומה, התחדשותה ופיתוחה של העיר. נמשיך לבנות את השכונות החדשות, בניית בתי ספר וגני ילדים חדשים, בתי מלון באגם, נבצע התקדמות משמעותית בנושא השפ"ע וניהול חזות העיר ע"י מינהלת רובעים שהקמנו מחדש ולשם כך הגדלנו את תקציב השפע במיליון ₪ נוספים,  נפתח תשתיות, סלילה וריבוד כבישים, נקדם את הקמת פארק התעשיות המשותף  ע"ש אריאל שרון, המשך בניית פארקים וגני שעשועים, פיתוח תשתיות בתרשיחא, נמשיך לחזק את תחום התרבות והפנאי, הקהילה והספורט.

לסיכומו של עניין אחת ההנחות בתקציב השנה הייתה איגום משאבים המשפר, מייעל את השירות לתושב באופן ישיר ועקיף. אני שמח שהשנה אנו נראה גם תקציבים ייחודיים גדולים ומשמעותיים מחוץ לתקציב השוטף, שהצלחנו להביא לעיר ושנכנסו לקופת העירייה מקולות קוראים וממענקים שאושרו במשרדי הממשלה בסכומים משמעותיים.

אני גאה על כך כי במשך 5 שנים רצופות הצלחנו לאשר את תקציב העירייה ברוב קולות וללא רעשי רקע, דבר המעיד על מינהל תקין תוך ביצוע עבודת מטה מסודרת של כלל אגפי העירייה בהובלת מנכ"ל העירייה.

תודה רבה לסגניי: נחלה טנוס ויוגב אפוטה, לחברי הקואליציה העירונית, למנכ"ל העירייה, לגזברית העירייה אירית מורן ולסגניתה ולכל צוות החשבות באגף ולמנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.

יש לנו את כל הסיבות להמשיך ולעלות למעלות תרשיחא.

תמונות:

  1. הישיבה על תקציב העירייה לשנת 2023 באולם המליאה.
  2. מצביעים על אישור התקציב לשנת 2023 באולם המליאה
  3. שני חברי האופוזיציה שמען בן נעים ומוטי בן דוד מצביעים נגד התקציב

קרדיט תמונות: אילן אוחנה - דוברות והסברה עיריית מעלות תרשיחא