תקציב עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2022, עבר ואושר במליאת המועצה


תקציב עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2022, עבר ואושר במליאת המועצה

התקציב השנתי יעמוד על סך 166.485 מלש"ח * תקציב החינוך הרגיל  יעמוד על 47 מלש"ח המהווים 28% מהתקציב הכולל * ראש העיר ארקדי פומרנץ: "הידקנו את החגורה ושמרנו על הקופה הציבורית ,זהו תקציב שמביא איתו בשורה חברתית חשובה, שתעלה את העיר לפסים של צמיחה כלכלית" *

תקציב עיריית מעלות תרשיחא לשנת 2022 אושר הערב (שני)  במליאת המועצה ויעמוד על סך של כ-166.485  מיליוני שקלים.

"ממשיכים להשקיע בחינוך" - בתקציב המאושר ניכרת ההשקעה המרכזית והרחבה בתחום החינוך. תקציב החינוך לשנת 2022 יעמוד על כ- 47 מיליוני שקלים, כאשר השתתפותה של העירייה בתקציב החינוך, תעמוד על כ-11.381 מיליוני שקלים. החינוך הבלתי פורמלי זוכה לתקציב על סך 9.090 מלש"ח, כאשר השתתפות העיריה תעמוד על סך 5.963 מלש"ח.

גם תקציב הרווחה, האגף לשירותים חברתיים לשנת 2022 רשם עלייה ביחס לשנת 2021, והוא יעמוד על כ-27.374 מיליוני שקלים, כאשר השתתפות הרשות כ 6.1 מלש"ח, מהווה כ-24% מסך התקציב לרווחה. עלייה של כמיליון שקלים ביחס ל-2021.

ממשיכים להשקיע בחזות העיר - במסגרת התקציב החדש, ניתן דגש מיוחד לאגף השפ"ע לשנת 2022 – הוצאות כ-20 מיליון ₪ , כאשר השתתפות העירייה זהה, חשוב לציין שבמסגרת התקציב השנה הוזרמו לשפ"ע כמיליון ₪ בתקציב השוטף – ישנה מגמה ניכרת וחיזוק משמעותי בכח האדם, בנוסף במסגרת "קולות קוראים" יש גם תוספת תקציבית של כ-3 מיליון ₪ לתכניות שונות באגף השפע בתחומי הניקיון, הגינון וחזות העיר.

צפי להגדלת הכנסות העירייה בשנת העבודה הקרובה - תקציב ההנדסה לשנת 2022 – הוצאות כ- 3.6 מיליון ₪, השתתפות עירייה כ-428 אלש"ח, ניתן לראות שהתחזית לשנת 2022 מראה על "חזרה לשגרה בהכנסות" – באגרות בנייה, היטלי ההשבחה, איוש תפקיד מהנדס העיר ותנופת הפיתוח של שכונות חדשות וקידום שיווק פארק ההייטק החדש ע"ש אריאל שרון.

התייעלות אנרגטית - בשנת 2022 ניתן לראות שפרויקט הסולרי שנמצא בהליך המראה – מגיע לשיאו, לאחר השקעה של כ-3.5 מיליון (טרם נגמר הפרויקט) ניתן לראות הכנסות בשנת 2022 של כ- מיליון ₪  (כולל החברה הכלכלית).

אמנון אשל אסולין מנכ"ל העיריה התייחס לנושא התקציב: " ספר התקציב יצא לפועל ומומש בהתאם ליעדים שהצבנו לעצמנו. עבדנו באופן סדור בתוכנית עבודה משולבת תקציב, יעדים, מדדים והישגים. חשוב לציין כי לאחר שנים רבות שנת 2021 מסתיימת בעמידה איכותית ביעדי התקציב ובתכנית ההתייעלות שנחתמה אל מול משרד הפנים, הארנונה למגורים ועסקים לא עלתה מלבד ההעלאה האוטומטית של משרד הפנים בכל הרשויות בארץ בשיעור 1.9% בלבד, יחד עם זאת אנו צופים גידול בהכנסות הארנונה לאור הגידול באוכלוסייה. אנו מסיימים את השנה כאשר אנו עומדים ביעד הגירעון שאושר במשרד הפנים בסכום מופחת באופן משמעותי ממה שאושר לנו מלכתחילה. 

ראש העיר מעלות תרשיחא ארקדי פומרנץ התייחס למסגרת התקציב שאושרה:

"מדובר בתקציב טוב לעיר מעלות תרשיחא זהו תקציב ששם בראש סדרי העדיפויות את החינוך, הרווחה, תחום השפע, קהילה, נוער וצעירים והתרבות והספורט - כל זאת לצד המשך תנופת הפיתוח והעשייה בה נמצאת העיר בשנה האחרונה.

לסיכומו של עניין אחת ההנחות בתקציב השנה הייתה איגום משאבים המשפר, מייעל את השירות לתושב באופן ישיר ועקיף. אישרנו תקציב נכון לצרכיה של העיר מעלות תרשיחא ותושביה. תקציב שמביא איתו בשורה אמיתית, שמעלה את העיר על פסים של צמיחה כלכלית ומעבר מהליך של הבראה להליך של המראה". השנה אנו נראה גם תקציבים ייחודיים גדולים ומשמעותיים מחוץ לתקציב שייכנסו לקופת העירייה מקולות קוראים וממענקים שאושרו במשרדי הממשלה.

תמונות:

  1. הישיבה על תקציב העירייה לשנת 2022 באולם המליאה.
  2. מצביעים על אישור התקציב לשנת 2022 באולם המליאה

קרדיט תמונות: אילן אוחנה - דוברות והסברה עיריית מעלות תרשיחא