ישיבות מועצה ומיקומן – שנת 2021

ישיבת מועצה

מיקום

מועד

1/2021

אולם המליאה - עירייה

08/02/21

2/2021

אולם המליאה - עירייה

07/04/21

3/2021

אולם המליאה - עירייה

08/06/21

4/2021

אולם המליאה - עירייה

26/07/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישיבות מועצה ומיקומן – שנת 2020

ישיבת מועצה

מיקום

מועד

1/2020

אולם המליאה - עירייה

07/01/20

2/2020

אולם המליאה - עירייה

17/02/20

3/2020

אולם המליאה - עירייה

03/03/20

4/2020

אולם המליאה - עירייה

30/03/20

5/2020

אולם המליאה - עירייה

04/05/20

6/2020

אולם המליאה - עירייה

22/06/20

7/2020

אולם המליאה - עירייה

03/08/20

8/2020

אולם המליאה - עירייה

31/08/20

9/2020

אולם המליאה - עירייה

31/08/20

10/2020

אולם המליאה - עירייה

12/12/20