ישיבות מועצה ומיקומן – שנת 2022

ישיבת מועצה

מיקום

מועד

2/2022

אולם המליאה - עירייה

15/02/22

3/2022

אולם המליאה - עירייה

28/02/22

4/2022

אולם המליאה - עירייה

23/03/22

5/2022

אולם המליאה - עירייה

01/05/22

6/2022

אולם המליאה - עירייה

10/05/22

7/2022

אולם המליאה - עירייה

20/06/22

8/2022

אולם המליאה - עירייה

13/07/22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישיבות מועצה ומיקומן – שנת 2021

ישיבת מועצה

מיקום

מועד

1/2021

אולם המליאה - עירייה

08/02/21

2/2021

אולם המליאה - עירייה

07/04/21

3/2021

אולם המליאה - עירייה

08/06/21

4/2021

אולם המליאה - עירייה

26/07/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישיבות מועצה ומיקומן – שנת 2020

ישיבת מועצה

מיקום

מועד

1/2020

אולם המליאה - עירייה

07/01/20

2/2020

אולם המליאה - עירייה

17/02/20

3/2020

אולם המליאה - עירייה

03/03/20

4/2020

אולם המליאה - עירייה

30/03/20

5/2020

אולם המליאה - עירייה

04/05/20

6/2020

אולם המליאה - עירייה

22/06/20

7/2020

אולם המליאה - עירייה

03/08/20

8/2020

אולם המליאה - עירייה

31/08/20

9/2020

אולם המליאה - עירייה

31/08/20

10/2020

אולם המליאה - עירייה

12/12/20