בקשת העברה לגן ילדים בתוך הישוב

יש להרשם באתר העירוני למוסד החינוכי על פי איזור הרישום, ורק לאחר מכן למלא בקשת העברה.
בקשה ללא רישום לא תידון בוועדת העברות
 
 

פרטי הילד

 

פרטי מגיש הבקשה

מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

 

נא לצרף את המסמכים הרלוונטים