עדכון רישוי עסקים החל מה 01 באפריל 2022

ע"פ עדכון המדד, משרד האוצר מעדכן את אגרות רישוי העסקים החל מה 01 באפריל 2022:

א. על הבקשות הבאות - האגרה תעמוד על סך - 333 ש"ח:

1.רישיון חדש

2. היתר זמני

3. היתר מזורז

4. חידוש רישיון

5. שינוי בעלות

6. חו"ד מקדמית

7. השגה

8. ביטול דרישה לתיקון ליקויים

ב. על כפל רישיון/היתר זמני/היתר מזורז שאבד או הושחת - האגרה תעמוד על סך של 167 ש"ח 

להלן קישור לגובה אגרת רישוי עסקים - משרד הפנים:

https://www.gov.il/he/departments/general/fee-height