רישום נישואין

אנו מקדמים אתכם בבואכם לפתוח בהליך רישום הנישואין ובמזל טוב.
אנו מאחלים לכם את מיטב הברכות בבואכם להקים בית חדש בישראל.

הנחיות לפתיחת תיק נישואין:

 

רווקים תושבי מעלות:

 • 3 תמונות פספורט מעודכנות ותקינות של כל אחד/ת

 • 2 עדים שאינם/ן קרובי משפחה לחתן או לכלה ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו על מעמדם האישי של בני הזוג (צריכים להביא עימם תעודה מזהה)

 • כתובה או תעודת נישואין או תעודת גירושין של ההורים

 • קבלה של תשלום דמי טיפול תיק נישואין

 • אישור על כשרות המזון במקום הנישואין

 • על הכלה להביא אישור מדריכת כלות, הפנייה תינתן בעת פתיחת התיק

 

זוג רווקים אך אחד מהם אינו תושב המקום:

 • 3 תמונות פספורט מעודכנות ותקינות של כל אחד/ת

 • 2 עדים עבור תושב/ת המקום שאינם/ן קרובי משפחה לנרשם/ת ואינם קרובים זה לזה אשר יעידו על מעמדו/ה האישי של הנרשם/ת (צריכים להביא עימם תעודה מזה)

 • תעודת רווקות ממקום המגורים למי שאינו/ה תושב/ת מעלות

 • כתובה או תעודת נישואין או תעודת גירושין של ההורים

 • קבלה על תשלום דמי טיפול תיק נישואין תשלום

 • אישור על כשרות המזון במקום הנישואין

 • על הכלה להביא אישור מדריכת כלות. הפנייה תינתן בעת פתיחת התיק 

 

אחד מבני הזוג גרוש/ה:

 • תעודת גירושין

 • מעשה בי"ד

 

אחד מבני הזוג אלמן/ה:

 • תעודת פטירה מקורית מבי"ד מסומך

 

גר/ה:

 • תעודת גיור מקורית מבי"ד מוסמך

 • היתר בי"ד לנשוי/אה אזרחי/ת

 

עולה:

 • אישור רווקות או פנוי/ה מבי"ד רבני

 

תעודת רווקות:

במידה ואחד מבני הזוג אינו גר במעלות וסביבה, עליו להמציא תעודת רווקות מלשכת רישם הנישואין במועצה הדתית שבמקום מגוריו. במידה ותושב/ת המקום מעונין/ת להירשם לנישואין בעיר אחרת עליו/ה להוציא תעודת רווקות.

 

להוצאת תעודת רווקות במקום יש להמציא את המסמכים:

 • תעודת זהות מלאה ועדכנית של משרד נפנים כולל נספח

 • תמונות פספורט מעודכנות  ותקינות של כל אחד מבני הזוג

 • כתובה או תעודת נישואין , או תעודת גירושין של ההורים

 • קבלה על תשלום דמי טיפול תיק נישואין


כתובת המועצה דתית מעלות:

רח' המעפילים 1, ת.ד. 1204 מעלות

טלפון: 04-9979689 | פקס: 04-9977181