איש קשר למתן מידע בנוגע להחלטות, תוצאות מכרזים:

אורן משה 04-9578812

מייל oren@maltar.co.il