נוהל בניית מצבה

משפחה יקרה, לפני שאתם קובעים עם קבלן המצבות על בניית המצבה של יקירכם, עליכם למסור לקבלן המצבה את האישור המצורף ולהחתימו על נוהלי בניית מצבה, ולהחזירו למשרדי המועצה הדתית.

ללא אישור המועצה הדתית, ותשלום האגרה ע"י הקבלן בלבד, בסך 550 ₪ לא נאשר לקבלן לבנות את המצבה. על מנת לא לגרום לעוגמת נפש וצער, נבקש מהמשפחה לשתף פעולה עם המועצה הדתית.
 
טופס לדוגמא:

אני החתום מטה שם פרטי ומשפחה _________________________

מס' טלפון: ________________  נייד :  __________________

בונה את המצבה של המנוח/ ה : __________________________

תאריך פטירה: ______________    מס' קבר: ______________

שורה מס' : ___________________

תאריך קבורה : _________________

תאריך בניית המצבה: _____________

מתחייב לעמוד בנהלי בניית מצבה לפי דרישות המועצה הדתית כדלקמן:

  1. אורך המצבה 1.80 מטר.

  2. רוחב המצבה  80 ס"מ.

  3. מרחק בין קבר לקבר 30 ס"מ.

  4. אין לקבוע על המצבה את תמונת הנפטר.

  5. אין לקבוע מצבה ללא זיהוי מקום הקבורה ע"י נציג המשפחה, ונציג המועצה הדתית.

  6. על הקבלן לשלם סך 550 ₪ אגרה. ללא אישור המועצה הדתית לא נאשר לקבלן לבנות את המצבה.

  7. שעות כניסה לבניית המצבה בביתה עלמין בין השעות 08:00-15:30 . כניסת הקבלן  מעבר לשעות הנ"ל הינה השגת גבול והוא יטופל כחוק.

  8. בכל מקרה של תקלה  שתגרם בעקבות חריגה מהנהלים הללו, תוטל האחריות על הקבלן והמשפחה.

  9. ביום שהקבלן מגיע לבנות את המצבה , על המשפחה האחריות להיות נוכחים בבית העלמין.

      
 חתימת נציג המשפחה:  __________    חתימת הקבלן: ____________