מידע על עצים שנכרתו

שנה מיקום כמות
2020 רחוב שדרות הנשיא 1
2020 רחובמעלה חסון 42 1
2020 רחוב תדהר 1
2021 פארק ראשונים 3
2021 רחוב הרצל 2