מטרת התוכנית היא שיפור או שימור תפקודם של בני משפחה המשמשים מטפלים באזרח הוותיק במעגלי החיים שלה.

השירותים הניתנים

  • הערכת הצרכים של בן המשפחה המטפל ובניית תכנית התערבות.
  • טיפול פרטני קצר מועד.
  • הפעלת קבוצות.
  • מתן מידע, יעוץ, תיווך וסיוע במיצוי זכויות.
  • הפניה ושילוב בתוכניות ושירותים קיימים לבני משפחה מטפלים.
  • מעקב יזום לאיתור צרכים נוספים של בני המשפחה המטפלים.
  • מפגשי חשיפה ומידע לקהל הרחב.
  • פורומים מקצועיים ברשות המקומית למען בני משפחה מטפלים.