מיועד לאזרחים ותיקים סיעודיים ותשושי נפש, המעוניינים במסגרת חוץ-ביתית או שישנו קושי של המשפחה לטפל בהם במסגרת הביתית. במסגרת בית האבות ניתן טיפול אישי במשך 24 שעות ביממה, בכל תחומי המחייה.

 

  1. הפנייה - ההפנייה לשהות בבית האבות יכולה להינתן על ידי משרד הבריאות, המדור לאזרח הוותיק, עו"ס מטעם קופת החולים, בני המשפחה או בית החולים.
  2. הגשת בקשה - יש להגיש בקשה, בצירוף המסמכים הנדרשים למדור לאזרחים ותיקים בשירותים החברתיים, בפרטי הקשר המופיעים מטה. המשפחה יכולה לפנות באופן עצמאי לסידור מוסדי ישירות דרך משרד הבריאות.

מסמכים נדרשים:

  1. ​טופס פנייה והצהרה
  2. אישורי הכנסה - אישורים על קצבאות ופנסיה.
  3. תדפיס בנק 3 חודשים אחורה.
  4. טופס ויתור סודיות
  5. דו"ח תפקודי סיעודי.
  6. אבחון פסיכו גריאטרי.
  7. שמות הילדים ומספרי הטלפון שלהם.​