פרטי העסק

פרטי בעל העסק

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020:

הצהרה 1
הצהרה 1 * שדה חובה
הצהרה 2
הצהרה 2 * שדה חובה
Browser not supported