השירות נועד לסייע לאזרח הוותיק להתמודד בהצלחה עם מגוון האתגרים הניצבים בפניו בשלב זה של חייו. במרכז השירות, הממוקם בסניף הביטוח הלאומי בעיר, עומדים לרשות האזרחים הוותיקים מתנדבים למתן ייעוץ אישי, סיוע במיצוי זכויות, ביקורי בית חברתיים ועוד. כמו כן, ניתן להשתתף בקבוצות תמיכה בנושאים שונים בהנחיית מנחים מקצועיים.​