ספקים מוזמנים להירשם בספר הספקים של עיריית מעלות תרשיחא 

הספר מיועד לכך שנוכל לקבל הצעות מחיר במכרזי זוטא (לפי החוק) ובהליכי הצעות מחיר

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה להתקשר עם מי מהמציעים שיגישו את מועמדותם להיכלל במאגר.

בהצלחה!

 

כניסה לספר הספקים