תאריך הליך/מכרז שם המכרז/ הליך מס' המכרז/ הליך מחלקה אחראית שם הזוכה סכום הזכייה
מאי-21 מכרז אספקה והתקנת מנוף סל הרמה מותקן על טרקטור  07/2021 שפ"ע מומנט לוגיסטיקה בע"מ ₪ 327,600
מאי-21 מכרז איטום אולמות ספורט ארזים וסייף 02/2021 הנדסה חלבי אמאל ובניו ₪ 257,377
מאי-21 מכרז פומבי הפקת סדרה דוקומנטרית 06/2021 דוברות אורי לבני ₪ 198,198
מאי-21 מכרז פומבי ביטוחי עירייה 09/2021 גזברות-סיון חברת פלתורס בשם איילון חברה לביטוח בע"מ   
מאי-21 מכרז אספקה והתקנת מרכזיות תאורה 05/2021 שפ"ע רון דמרי ₪ 205,356
  מכרז זוטא ביצוע עבודת לכידה הובלה עיקור וסירוס חתולי רחוב 01/2021 תברואה ד"ר אשרף שיבאן 170 ₪ לעבודה
מאי-21 מכרז זוטא אספקה והתקנה של מתקני שער וסל 03/2021 עמותת הספורט ראבי תעשיות ספורט ₪ 254,000

 

תוצאות זוכים במכרזים