שלום רב, ספק המעוניין להצטרף לספר ספקים מתבקש למלא את הטופס המצורף ולשלוח למייל oren@maltar.co.il

 

ספר ספקים.pdf