שירות ייעודי, המיועד לאזרחים ותיקים שישנו חשש שנמצאים בסכנה ואינם יכול לדאוג לצרכיהם, שמטרתו להפחית ככל הניתן את מקרי האלימות, ההתעללות וההזנחה בקרב אזרחים ותיקים ולסייע להתמודד בצורה יעילה עם תופעות אלו.​

השירותים הניתנים במסגרת היחידה

פועלים מטעם חוק ההגנה על חוסים, שמטרתו להגן על אוכלוסיית האזרחים הוותיקים הנמצאת בסיכון והזנחה, והם כוללים: איתור אזרחים ותיקים בסיכון; מתן מידע, טיפול, ייעוץ והכוונה; עבודה עם המשפחות והעמקת המודעות לנושא בקרב הקהילה.

מטרת היחידה

הפסקת הפגיעה באזרח הוותיק וצמצומה. פעילות היחידה כוללות: שיחות טיפוליות על ידי עובדת סוציאלית מומחית בתחום מניעת התעללות והזנחה, קיום צוות רב מקצועי מייעץ בשיתוף פעולה עם עמותת מרווה, מתן אינפורמציה וסיוע במיצוי זכויות, הרצאות במגוון נושאים, כגון ניצול כלכלי.​