סימפוזיון הפיסול הבינלאומי "אבן בגליל"

שנת 2019

​​​​​​​​​