סימפוזיון הפיסול הבינלאומי "אבן בגליל"

 • אבי שפרבר, ישראל Avi Sheferber, Israel
 • ברני פינק, ישראל Barni Fink, Israel
 • אבי שפרבר, ישראל Avi Sheferber, Israel
 • דוד פיין, ישראל David Pain, Israel
 • ג'מאל חסן, ראניה עקל, ישראל
Jamal Hasan, Rania Ekel, Israel
 • יגאל מירון, ישראל
Igal Miron, Israel
 • אילן גלבר, ישראל
Ilan Gelber, Israel
 • משה פרלמן, ישראל
Moshe Perelman, Israel
 • נועם רבינוביץ', ישראל
Noam Rabinovich, Israel
 • טניה פרמינגר, ישראל Tanya Preminger, Israel
 • יעקב (קובי) הראל, ישראל
Jakob (Kobi) Harel, Israel
 • יורם אפק, ישראל
Yoram Afek, Israel
 • זאב קרישר, ישראל
Zeev Krisher, Israel

שנת 2008

 • אבי שפרבר, ישראל Avi Sheferber, Israel
 • ברני פינק, ישראל Barni Fink, Israel
 • אבי שפרבר, ישראל Avi Sheferber, Israel
 • דוד פיין, ישראל David Pain, Israel
 • ג'מאל חסן, ראניה עקל, ישראל
Jamal Hasan, Rania Ekel, Israel
 • יגאל מירון, ישראל
Igal Miron, Israel
 • אילן גלבר, ישראל
Ilan Gelber, Israel
 • משה פרלמן, ישראל
Moshe Perelman, Israel
 • נועם רבינוביץ', ישראל
Noam Rabinovich, Israel
 • טניה פרמינגר, ישראל Tanya Preminger, Israel
 • יעקב (קובי) הראל, ישראל
Jakob (Kobi) Harel, Israel
 • יורם אפק, ישראל
Yoram Afek, Israel
 • זאב קרישר, ישראל
Zeev Krisher, Israel
​​​​​​​​​