בנה ביתך באורנים לבני מקום בלבד

מידע זה מוגש כסיוע לציבור, אך אינו מידע מוסמך וקובע. המידע הרשמי והקובע מצוי אך ורק בחוברת המכרז שמפורסמת באתר רשות מקרעי ישראל ו/או הגופים המוסמכים. עיריית מעלות תרשיחא אינה אחראית על פגם או שגיאה במידע שהוגש במסמך זה. ט.ל.ח
 
שימו לב: חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל ביום 22/3/17

כמה יחידות דיור צמודות קרקע מוצעות לבנייה עצמית ולמי?

מנת שיווק זו מיועדת רק לבני המקום והיא כוללת 20 מגרשים שזה 39 יח״ד.
מתוכם  19  מגרשים לבניית בית דו משפחתי ו- 1 מגרש לבניית בית חד- משפחתי (מגרש 445)
ראו מיקום המגרשים מסומנים בצהוב על גבי תצלום האוויר:  (לחצו על התמונה להגדלה)
 


ההרשמה בעיצומה וצפויה להיסגר ב-5.6.2017 בשעה 12:00
 
מנת שיווק זו מיועדת רק לבני מקום, תושבי מעלות תרשיחא.
חוברת המכרז מפורסמת באתר רשות מקרקעי ישראל
 

מה ההגדרה של 'בן מקום'?

מי שהוא או בן זוגו מתגוררים במעלות תרשיחא דרך קבע וברציפות בשלוש השנים האחרונות לפחות, קודם למועד פרסום המכרז, ע"פ אישור הרשות המקומית או אישור תושבות (תמצית רישום אוכלוסין) על היותו תושב מעלות תרשיחא מהמועד הקובע ובלבד שאם רק אחד מבני הזוג עונה על הגדרת 'בן מקום', הרי שבן הזוג שאינו 'בן מקום' לא יוכל להגיש הצעה בלי בן/ בת הזוג שעונה על הגדרת 'בן מקום'.
או מי שהוא או בן זוגו מתגוררים במעלות תרשיחא דרך קבע ב- 4 השנים לפחות (אף אם אינן ברצף) מתוך 10 השנים שקדמו למועד פרסום המכרז (לפי התאריך הקובע המפורסם בחוברת) עפ"י אישור הרשות המקומית או אישור תושבות (תמצית רישום אוכלוסין) על היותו תושב מעלות תרשיחא ב- 4 השנים מתוך 10 השנים מהמועד הקובע ובלבד שאם רק אחד מבני הזוג עונה על הגדרת 'בן מקום', הרי שבן הזוג שאינו 'בן מקום' לא יוכל להגיש הצעה בלי בן/ בת הזוג שעונה על הגדרת 'בן מקום'.

מה גודל המגרשים?

בכל המגרשים זכויות הבנייה הן: 500 מ"ר. פרט למגרש המאפשר בניית יחידה דיור אחת (מגרש מס' 445).
מרבית המגרשים הינה בגודל של כ- 600-650 מ"ר. ישנם מספר בודד של מגרשים גדולים יותר, אך זכויות הבנייה בכולם כאמור הן: 500 מ"ר.  לכל מגרש גודל אחר וגודלו מצוין בחוברת המכרז.

איך משתתפים בהגרלת "בנה ביתך" ומדוע בכלל צריך הגרלה?

שיטת השיווק שנקבעה היא בדמות הרשמה והגרלה, הסיבה לכך פשוטה: עיריית מעלות תרשיחא ביקשה לשווק את המגרשים בשיטה זו בה עלות הקרקע היא 0 על מנת להפחית בעלויות של מכרז רגיל בו התושב נדרש לשלם גם על הקרקע בנוסף לעלויות הפיתוח. עלות הקרקע במכרז היא 0 ולכן יש הגרלה על הזכות לרכוש מגרש.
כל התנאים של ההרשמה והגרלה לרבות הקריטריונים והעדיפות לבני מקום מפורטים בחוברת המכרז אשר פורסמה ע"י רשות מקרקעי ישראל.

איך נרשמים?

 1. מורידים את חוברת המכרז. 
 2. קוראים בעיון את חוברת המכרז והתנאים בה. אם לא מבינים משהו רצוי להתייעץ עם עורך דין שמבין בתחום.
 3. ממלאים את הפרטים ומצרפים את האישורים והנספחים הרלוונטיים בהתאם לנתונים האישיים.
 4. את כלל המסמכים מכניסים לתוך מעטפה סגורה, כותבים עליה את מס' המכרז צפ/51/2017 בנייה עצמית במעלות תרשיחא שכונת אורנים ומגישים אותה לתיבת המכרזים במשרדי רשות מקרקעי ישראל מחוז צפון, רחוב חרמון פינת רחוב כרמל, מלון פלאזה, נצרת עלית.
*ההצעה תוגש בעותק אחד.
*יודגש כי אי מילוי הטפסים כנדרש או היעדר טפסים נדרשים יפסול אוטומטי כל בקשה ויכול גם להביא לחילוט ערבות.
 

שיטת ההגשה?

בשטחים הדו- משפחתיים נדרשים לגשת שני מציעים יחד.
בהגשת המסמכים, פרט לטופס ההצעה המשותף וצ'ק בנקאי אחד משותף ע"ס 5,000 ₪ כל האישורים והחתימות למשפחות נדרשים להיות כפולים (כלל המסמכים לכל מציע). בהמשך, בחירת המגרשים, חתימת ההסכמים מול רמ"י ומשרד הבינוי והשיכון ותשלום עלויות הפיתוח יבוצעו יחד.
 
האם ההשתתפות בהגרלה והורדת החוברת עולה כסף?
חוברת המכרז ניתנת להורדה בחינם.
ההשתתפות בהגרלה אינה עולה כסף!!!
ניתן גם לנסוע לנצרת עלית למשרדי רשות מקרקעי ישראל ולרכוש שם את החוברת.

איך מתנהלת ההגרלה?

ההגרלה תתנהל ברשות מקרקעי ישראל באמצעות ועדה ציבורית בראשות שופט, שמוציא את סדר הזוכים. לאחר הגרלת הזוכים יתקיים מפגש בו כל אחד בוחר שטח, לפי סדר הגרלת הזוכים.

מה עלות המגרש?

הביקוש הרב עבור מגרשי הבנייה העצמית (בנה ביתך) מגיע בעיקר בשל העובדה כי הקרקע תינתן בעלות 0, והרוכש יצטרך לשלם רק עבור פיתוח השכונה והמגרש סכום ממוצע של 654,308 ₪ למגרש דו משפחתי. כלומר: 327,154 ₪ בממוצע ליחידה.
יצוין והדבר יפורט בהמשך המסמך – בניגוד לעבר וכדי להקל על הרוכשים ולהוזיל עלויות – מגרשים אלו משווקים לאחר שבוצע בהם פיתוח מתקדם בתוך מגרש הכולל קירות תמך בין המגרשים (ללא קיר חזית). היות וחברת "ערים" בוצעה זאת במרוכז הוזלו עלויות, מאשר אם כל רוכש היה מבצע עבודות אלו לבדו. בנוסף, הדבר מקצר את זמן משך הבנייה ומקל עליכם.
עלות הפיתוח בתוך מגרש הנכללת בעלות זאת, הינה כ 30,000 ₪ ליחידת דיור. 
 
נא לשים לב –מדובר בסכום ממוצע. בחוברת המכרז לכל מגרש ישנה עלות הפיתוח משתנה לפי גודלו.
 

עלות הפיתוח כוללת – פיתוח המרחב הציבורי:

 1. ביצוע  מערכת כבישים עם ריבוד אספלט וכן ביצוע מדרכות מאבנים משתלבות.
 2. ביצוע מערכות ניקוז תת קרקעית בתחום הציבורי לרבות ביצוע מערכת קולטים בדרכים.
 3. הנחת ביוב בדרכים עם הכנה לחיבור מגרש הבונה בתאום עם תאגיד המים והביוב.
 4. ביצוע רשת מים בתחום הציבורי עם הכנה לחיבור מגרש הבונה בתאום עם תאגיד המים והביוב.
 5. תאום בלבד עם חברות התקשורת ( בזק /HOT) לרבות הצבת גומחות בטון במיקום שיתואם עם חברת התשתית.
 6. תאום בלבד עם חברת חשמל לרבות הצבת גומחות בטון במיקום שיתואם עם חברת החשמל.
 7. בניית חדרי שנאים עבור חברת חשמל במיקום ובגודל שיקבע ע"י חברת החשמל.
 8. ביצוע מערכת תאורת רחובות לרבות אספקה והתקנת מרכזיות תאורה.
 9. פיתוח נופי וגינון לאורך הכבישים.
 10. פיתוח נופי ופארקי משחקים בהתאם לתכנון עם  הרשות המקומית.
 
 

עלות פיתוח פנים מגרש:

משרד הבינוי והשיכון ועיריית מעלות תרשיחא באמצעות חברת "ערים" (החברה המפתחת) החליטו לכלול בתוך עלויות פיתוח השכונה גם את פיתוח המגרש עצמו כדי לשמור על נראות אחידה בשכונה ולחסוך עלויות לרוכש:
 1. עבודות עפר חלקיות בתוך המגרש, מילוי או חפירה והבאה למפלס של כ- ( 1.00+-) , ביצוע קירות תמך בצידי ובגב המגרש בלבד ובהתאם למצב הקיים כעת בשטח. (כל הקירות ועבודות העפר בוצעו והמגרשים משווקים במצבם הנוכחי).
  • התקנת מעקות ע"ג קירות התמך אינה כלולה בעלויות הפיתוח ותבוצע במידת ��צורך ע"י המשתכן/בונה ובאחריותו.
 2. בנוסף לעלויות הפיתוח הרוכש נדרש לשלם לחברת "ערים" סכום נוסף של כ-4,700 ₪ עבור החזר תשלום הזמנת חיבור לחברת חשמל.
 3. במסגרת עבודות הפיתוח יקבל הרוכש הכנה לחיבור ביוב ומים לגבול המגרש ( אספקת מונה וחיבור הבית באחריות תאגיד המים).
 4. חצרות שירות ופילרים בקצה המגרש אינם כלולים בעלויות הפיתוח ויבוצעו במידת הצורך על ידי הרוכש.
פיתוח תשתית פנים המגרש בוצעה ע"י "ערים" (החברה והמפתחת), המגרשים משווקים במצבם הנוכחי, ולא יבוצעו עבודות פיתוח נוספות בתחום המגרש.
הרוכש נדרש טרם הגשת ההצעה לבקר באתר וללמוד את מצבו הפיזי והתכנוני של המגרש וללמוד היטב את האמור בחוזה התשתית המצורף למסמכי המכרז.
 
 

איזה הוצאות יש חוץ מעלות המגרש?

עלות הפיתוח כבר כוללת את כל הפיתוח שנדרש לבצע בשכונה. לא יבוצע כפל גבייה על היטלי ביוב ופיתוח.
 

האגרות הנוספות שיתווספו הן אגרות שתלויות בבהיקף המ"ר שכל אחד צפוי לבנות:

אגרת בנייה – 32.3 ש"ח למ"ר (לא כולל הקלות, הגשת תוכניות עם חריגה וכיו"ב).
תשלום עבור תאגיד המים: כ- 70 ₪  כולל מע"מ למ"ר בנייה
 

אנו שבים ומדגישים המידע והפרטים הקובעים של כלל הפרטים שהוגשו כאן מופיעים אך ורק בחוברת המכרז של רשות מקרקעי ישראל. יש להיכנס לחוברת ולפעול רק על פי המידע והנחיות הכתובות בה.