דוחות העירייה ומידע

קישור לקובץ1
כווץ קטגוריה : איכות הסביבה ‏(11)
כווץ קטגוריה : דוח לתושב ‏(3)
כווץ קטגוריה : דוחות כספיים ‏(3)
כווץ קטגוריה : ועדות ערר ‏(3)
כווץ קטגוריה : חופש מידע ‏(3)
כווץ קטגוריה : צו ארנונה ‏(2)