כווץ קטגוריה : כח אדם ‏(2)
דרוש/ה: עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת לפרויקט משעו"להארכת מכרז חיצוני מס' 03/201828/03/2018
דרוש/ה יועץ/ת ארגונימכרז פומבי – 8/201822/04/2018
כווץ קטגוריה : מכרזים ‏(5)
הצטרפות למאגר יועצים ומתכננים –מנהל הנדסה 28/03/2018
הליך משכ"ל להקמת מתקן משחקים11/03/2019
הליך משכ''ל לתחזוקת מתקני משחקים11/03/2019
החלטה על התקשרות לשירותי ניקיון11/03/2019
החלטה על התקשרות למכרז מבנים יבילים11/03/2019