מנהל/ת מחלקת רכש ואספקה– 100% משרה

מס מכרז:45/20
מועד סופי להגשה:18/10/2020
קטגוריה:כח אדם

דירוג המח"ר דרגה: 41 - 39 או העסקה בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים)

תיאור תפקיד

ניהול הרכש ברשות המקומית (לרבות רכישת טובין, אחסנתם, הספקתם, שמירה עליהם וקביעת רמת המלאי), תוך תיאום בין הצרכים לבין התקציב ושמירה על האינטרס הציבורי וטוהר המידות. עיקרי התפקיד:

א. ניהול מצאי (אינוונטר) ברשות המקומית.

ב. ביצוע רכש ואספקה.

ג. טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים.

תנאי סף

השכלה ודרישות מקצועיות

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או

הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ה��נדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.

או

תעודת סמיכות לרבנות ("יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).

דרישות ניסיון

ניסיון מקצועי –

  • ​ברשות מקומית ברמה ​ב'

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור – ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש,

הלוגיסטיקה ואמרכלות.

 

עבור הנדסאי רשום – ניסיון מקצועי של 6 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

 

עבור טכנאי רשום – ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות, במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בתחום הרכש, הלוגיסטיקה ואמרכלות.

ניסיון ניהולי –

3 שנות ניסיון לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.

דרישות נוספות

שפות- בהתאם לצורך.

יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-OFFICE.

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

ניהול משא ומתן עם ספקים וקבלנים.

עבודה הדורשת סדר וארגון ודיוק בפרטים.

 

רק מועמדים מתאימים ייענו

קורות חיים בצירוף שאלון אישי (נספח א' למכרז),​ תעודות רלוונטיות (חובה!) ושמות ממליצים, יש לשלוח לכתובת המייל:jobs@maltar.co.il , או להגיש למחלקת משאבי אנוש עיריית מעלות תרשיחא , ת.ד. 59 מעלות. טל' 04-9578878 , פקס 04-9578883.

יש לציין על גבי קורות החיים את שם ומספר המכרז.

 

מועד אחרון להגשה – 18/10/2020       ​ ​​​